Aida Kalender

Stručnjakinja za oblast kulturne politike i menadžmenta u kulturi. Zajedno sa kolegama s Radija ZID, 1998. osnovala Udruženje AKCIJA. Voditeljica Deska Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina.

Među ostalim kolegama u Akciji, bila je inicijatorica muzičkog festivala Futura. Dugogodišnja saradnica Mediacentra Sarajevo, bila je glavna i odgovorna urednica zadužena za uredničku politiku i razvoj MC Online web portala (www.media.ba) u periodu od 2008.- 2015. godine.

2005. godine magistrirala je Arts and Media Management in European context na Utrech School of Arts, a 2008. magistrirala je European Cultural Policy na University of Warwick u Velikoj Britaniji.