Branka Ćurčić

Članica i urednica programa u Grupi za konceptualnu politiku, učesnica Inicijative nezavisne kulturne scene Novog Sada i članica Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (ANKSS). Diplomirala na Akademiji umetnosti Novi Sad 2001. godine i magistrirala na Univerzitetu umetnosti Beograda u okviru odseka za Teoriju umetnosti i medija, 2008. godine. Od 2002-2017. godine radila je kao urednica programa u Centru za nove medije_kuda.org, Novi Sad, koordinatorka međunarodnih projekata, urednica konferencija i govornih programa, kao i izdavačkog projekta pod nazivom „kuda.read“ u okviru kojeg je objavljeno oko 20 različitih dvojezičnih (srpski i engleski jezik) izdanja, koja su distribuirana lokalno i internacionalno.     

2011. godine postaje su-osnivačica i članica udruženja građana Grupa za konceptualnu politiku – GKP, koje je posvećeno teorijskom i umetničkom istraživanju i političkom delovanju. U okviru ovog udruženja takođe je su-osnivač izdavačkog projekta u okviru kojeg su prevedena sa francuskog na srpski jezik i objavljena kapitalna dela: “Antropologija imena” Silvena Lazarisa i “Teorija subjekta” Alena Badiua. Takođe je ko-urednica veb sajta organizacije (www.gkp.org.rs). Među kulturno-umetničkim projektima GKP-a, najznačajniji je onaj pod nazivom “Mišljenje umetnika ili katastrofa” kojim se nastoji propitati savremenost savremene umetničke produkcije. U okviru ovog projekta saradnici su umetnici, teoretičari i istoričari umetnosti: Zoran Todorović, Slobodan Stošić, Branislav Dimitrijević, Svebor Midžić, Borislav Prodanović, itd. GKP je 2014. godine pokrenuo projekat “Lokalne politike i urbana samouprava” (www.detelinara.org) koji je posvećen jačanju civilnog društva na način revitalizacije lokalne samouprave i motivacija građana za uključivanje u procese odlučivanja i udruživanja na lokalnom nivou.     

Takođe, bila je saradnica projekta Transform koji je pokrenuo eipcp – European Institute for the Progressive Cultural Policies, Vienna. TRANSFORM je platforma posvećena istraživanju političkih i umetničkih praksi posvećenih institucionalnoj kritici tokom 2005-2008. godine (www.transform.eipcp.net). Objavljivala je svoje tekstove u brojnim regionalnim i međunarodnim publikacijama, časopisima i istraživačkim platformama.