Edin Veladžić

Dr.sc. Edin Veladžić (Bužim, 1973.), stručni savjetnik za evropske integracije i međunarodnu kulturnu saradnju, u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2016. godine s tezom „Kulturne politike u Bosni i Hercegovini u svjetlu kulturne politike Europske unije“. Autor je većeg broja stručnih i naučnih radova, policy istraživanja, prikaza i recenzija. Bio je član međudržavnog tima za nominaciju stećaka na Listu svjetske baštine UNESCO-a (2009–2016). Član Komiteta Vijeća Europe za kulturu, kulturno naslijeđe i krajolik (CDCPP) i  programskog komiteta EU programa Kreativna Evropa.