Goran Tomka

Goran Tomka je docent je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, i gostujući predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Doktorirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na doktorskim studijama kulture i medija sa temom ”Publika kao diskurzivna formacija sistema kulturne produkcije”. Paralelno sa studijama, bio je angažovan kao trener, radioničar, aktivista i menadžer u kulturi. Kao predavač, vodio je radionice razvoja publike za preduzetnike u kreativnim industrijama (Dositheus projekat NVO Akademika), za menadžere u kulturi u zemljama arapskog sveta (Al Mawred resource center – Bejrut), za predstavnike kulturnih institucija u Beogradu (KC Grad, Beograd) i za pozorišne stvaraoce (Valencija, Klagenfurt, Grac) i druge. Bio je deo tročlanog tima koji je izradio prvu strategiju projekta Novi sad 2021 za kandidaturu Novog sada za Evropsku prestonicu kulture. Bio je na čelu tima koji je izradio Strategiju kulturnog razvoja grada Novog Sada 2017-2026. Član je tima koji izveštava o nacionalnoj kulturnoj politici za Kompendijum kulturnih politika Saveta Evrope. Član je Evropske sociološke asocijacije i Evropske asocijacije istraživača u kulturi u kojoj je i član Upravnog odbora. Svoje radove je objavljivao u nacionalnim i internacionalnim časopisima i publikacijama i izlagao na međunarodnim stručnim i naučnim konferencijama. Njegovu najskoriju knjigu "U potrazi za publikom" izdala je međunarodna pozorišna asocijacija IETM.