Višnja Kisić

Višnja Kisić je istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta, i doktor nauka istorije umetnosti i studija nasleđa. Saradnica je Centru za muzeologiju i heritologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, predavač na UNESCO Master programu za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, i gostujući predavač na Univerzitetu Lion 2 (Francuska) i Univerzitetu Upsala (Švedska). Od 2011. je generalna sekretarka Evropa Nostre Srbija, najveće evropske mreže civilnog društva u oblasti nasleđa, gde je autorka i menadžerka brojnih projekata upravljanja i interpretacije nasleđa, kao i trener i konsultant u programima Balkanske muzejske mreže, Mreže za nasleđe Jugoistočne Evrope, ICOM-a Srbija, ICOM-a Rusija, Evropske baštinske asocijacije, Regionalnog saveta za saradnju, Evropa Nostre i drugih. Radila je u kustoskim i edukativnim odeljenjima Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja Pegi Gugenhajm, Venecijanskog bijenala i Muzeja umetnosti i arheologije u Kolumbiji. Dobitnica je nagrade Narodnog muzeja 2009. i evropske nagrade za kulturnu politiku CPRA 2013. Fokus njenog istraživanja i ekspertize su politike i političnost nasleđa i kulture, participativno upravljanje nasleđem, i pitanja interpretacije, disonantnosti i konfliktnosti nasleđa. Svoje radove je objavljivala u nacionalnim i međunarodnim časopisima i publikacijama i izlagala na međunarodnim stručnim i naučnim konferencijama. Njenu najskoriju knjigu "Upravljanje disonantnim nasleđem: obećanja i realnosti kulturnih politika" izdala je Evropska kulturna fondacija.