Druga međunarodna konferencija TORCIA

Akademska organizacija za turizam i kreativne industrije (TORCIA) organizira Drugu međunarodnu konferenciju koja će trajati od 1. do 3. jula 2018. godine na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka Univerziteta Nova u Lisabonu. 

TORCIA nastoji povezati znanje koje omogućuje istraživanje različitih pitanja vezanih za ssinergiju između turizma i krativnih industrija, te odgovoriti na pitanje na koji način ove dvije industrije mogu surađivati kako bi bile kompetitivnije.


01.07.2018 - 09:00

03.07.2018 - 16:00


Lisabon, Portugal