Evropski samit kulturnog naslijeđa 2018 u Berlinu

Evropski samit kulturnog naslijeđa, koji će se u Berlinu održavati od 18. do 24. juna 2018. godine pod motom "Sharing Heritage - Sharing Values", Evropska unija priznala je kao jedan od ključnih događaja Evropske godine kulturnog naslijeđa, te će ga podržati program Evropske unije Kreativna Evropa

Evropski samit kulturnog naslijeđa zajedno organiziraju Europa Nostra, Fondacija za prusko kulturno naslijeđe (SPK) i Njemački odbor za kulturno naslijeđe (DNK), kao nacionalni koordinator Evropske godine kulturnog naslijeđa u Njemačkoj. 


01.06.2018 - 02:00

18.06.2018 - 09:00

24.06.2018 - 16:00


Berlin, Njemačka