Edukacija

Na ovom mjestu namjeravamo pokrenuti online programe edukacije u oblasti kulturnih politika, kulturnog menadžmenta, strateškog komuniciranja u sektoru kulture, zagovaranja, razvoja kampanja, itd. O početku online edukacija bit ćete pravovremeno obaviješteni.