Impressum

Aida Kalender, urednica portala


Osnivačica je Udruženja „Akcija“. Magistrirala je Arts and Media Management in European context na Utrech School of Arts 2005. godine, a 2008. magistrirala je European Cultural Policy na University of Warwick u Velikoj Britaniji.


Nebojša Jovanović, urednik portala


Projektni menadžer u Udruženju „Akcija“. Magistrirao i doktorirao na Odsjeku za rodne studije na Central European University u Budimpešti. Bavio se novinarskim radom, a glavni predmet njegovog znanstvenog interesa je historija jugoslavenskog filma.


Amina Bulić, asistentica urednika portala


Magistrirala komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Piše književnu i filmsku kritiku kao i naučne radove iz domena ovih dviju umjetnosti.

 

Osnivač i izdavač portala KULTURA.BA:

Udruženje AKCIJA Sarajevo
Telali 10
71000 Sarajevo