Bivša fabrika kao društveno-kulturni centar

Fabrik Osloer Straße je društveno- kulturni centar i socijalno preduzeće u berlinskom naselju Wedding koji funkcioniše kao zajednica koja odgovara na potrebe kvarta u kojem se nalaze. Cilj centra je dovesti ljude iz susjedstva da se druže i dati im socijalnu podršku. 

Fabrik Osloer Straße kao asocijacija postoji više od 35 godina, dok je prostor još uvijek funkcionisao kao prava fabrika.

Trenutno je Fabrik Osloer Straße dom za različite projekte i asocijacije fokusirane na socijalno ugrožene grupe iz susjedstva.

Registrovani su kao asocijacija koja ima članove, a članovi biraju upravni odbor. Imaju dobru saradnju sa lokalnim vlastima da bi aktivnosti i usluge centra mogle biti održive na duži period. 

Prostor je vlasništvo javne institucije s kojom je asocijacija sklopila dugoročni ugovor (na 9 godina) o iznajmljivanju, i svoje usluge i aktivnosti vrše potpuno nezavisno od bilo kakvih političkih ili drugih uticaja. Trenutno pokušavaju produžiti ovaj ugovor na duže vrijeme kako bi mogli investirati u renovaciju prostora.

Ovaj prilog je realiziran u sklopu projekta “NOVI FORMATI- smisao koncepta održivosti u civilnom domenu” Udruženja AKCIJA iz pomoć Heinrich-Böll-Stiftung Bosna i Hercegovina. Prilog producirali A. Kalender i Z. Ćatić.