Gradsko vrtlarenje u Hornu povezuje građane

Projekat "Horner Paradiese" senzibilizira građane Hamburga za poljoprivredu i iskustvo poljoprivrede u gradu. Pop-up aktivnosti predstavljaju biljke i životinje u gradu. Centralna lokacija projekta je mali vrt u hamburškom gradskom kvartu Horn. Ovaj vrt je polazna tačka za informacije, radionice i stvaranje iskustva vrtlarenja u gradu. U toku godine se organizuju različiti festivali, akcije i aktivnosti, koji su otvoreni za sve građane, ali usmjereni su i specifične ciljne grupe kao što su vrtići, škole, porodice, migranti, osobe s invaliditetom ili starije generacije.

Projekat obuhvata i sljedeće aktivnosti:

Sjetva i cvjetanje: radionice i akcije - Kada se može nešto sijati? - Šta raste na balkonu? - Šta cvjeta kad? 
Poljoprivreda u gradu: napuštene livade kao privremena područja za uzgoj žita i povrća 
Vrtlarstvo u gradu: radionice i tečajevi o vrtlarstvu u gradu (balkonski vrtovi, nasipi, urbano vrtlarstvo) - biljka i sjeme
Gradsko pčelarstvo i med: „Pčele i pčelari“ - pčelarski tečajevi - iskustvo proizvodnje meda (suradnja sa pčelarima)
Domaće životinje u gradu: Periodične akcije sa domaćim životinjama 
Paša (suradnja sa stočarima) - dani koza - dani piletine
Berba i skladištenje: dani berbe, te informacije o skladištenju voća i povrća
Farme u Hamburgu: Izleti na poljoprivredne farme ratarskog, povrtarskog ili voćarskog uzgoja i stoke


Barbara Büchler i Susanne Bark, koordinatorice projekta „Horner Paradiese“ govore o značaju ovog projekta za građane.

Dugoročni cilj ovog projekta je kreirati trajni gradski vrt u Hornu kao mali raj biološke raznolikosti koji takođe omogućavaju vrtlarenje i u invalidskim kolicima. a ovaj vrt uključuje i voćke. Dva metalna kontejnera postavljena u vrtu služe kao skladište materijala i informativni centar. Za informacije o radionicama i tečajevima postavljene su informativne table sa temama i datumima, kao i sjedeći auditorijum (klupe za grupe do 30 osoba).

 

 

Ovaj prilog je realiziran u sklopu projekta “NOVI FORMATI- smisao koncepta održivosti u civilnom domenu” Udruženja AKCIJA iz pomoć Heinrich-Böll-Stiftung Bosna i Hercegovina. Prilog producirali A. Kalender i Z. Ćatić.