"Hinz & Kunzt", slamka spasa za beskućnike u Hamburgu

"Hinz & Kunzt" je trenutno najtiražniji njemački ulični časopis s fokusom na socijalnu politiku, hamburške teme i kulturu. Časopis izrađuju profesionalci, a na ulici je prodaje više od 500 beskućnika, osoba bez prebivališta, bivših beskućnika i ljudi u prekarnim životnim okolnostima.

"Hinz & Kunzt" je neprofitna organizacija koja omogućava nebirokratsko zapošljavanje za ljude koji imaju male ili nikakve šanse na tržištu rada i promovira pozitivnu socijalnu klimu u gradu Hamburgu: Prodaja časopisa pomaže u smanjenju straha od kontakta i predrasuda između siromašnih i bogatih.

Harald, nekadašnji hamburški beskućnik, sada zaposlenik "Hinz & Kunzt", prenosi dio svojih iskustava.


Hinz & Kunzt je više od časopisa, to je projekat integracije: pod jednim krovom su uredništvo, komercijalni prostor, odjel prodaje i odjel za socijalni rad. Prodaja je srce Hinz & Kunzt-a. Tu se časopisi prodaju prodavačima na dogovorenim prodajnim mjestima. U kafiću se prodavači časopisa mogu ugrijati uz kafu, razmijeniti ideje sa kolegama ili jednostavno napuniti baterije. Vrata socijalnih radnika uvijek su otvorena. Oni savjetuju korisnike Hinz & Künzt o problemima ovisnosti, brizi o novcu, pomažu u pronalaženju smještaja ili stana, podržavaju kod problema sa steresom oko posla ili familije. 

Hinz & Kunzt ima i političku težinu jer sebe vidi kao "advokata siromašnih". Jer za siromašne ljude nemaju ko da lobira: oni obično nemaju snage da rade za svoje interese. I zato se njihov glas vrlo rijetoko čuje.

Kako se Hinz & Kunzt financira?

Otprilike trećina prihoda dolazi od prodaje časopisa, plus od oglašavanja i dvije trećine od donacija. Organizacija ne dobija nikakve javne subvencije. Novac se troši na svakodnevno funkcionisanje i neke specifične projekte u korist prodavača. 


Hinz & Kunzt pomaže prodavačima časopisa na sljedeće načine:

- Nudi im sveobuhvatan socijalni rad
- Nudi poštanske adrese i, ako je potrebno, upravljanje ličnim budžetom
- Slobodne aktivnosti: trenutno kuglanje, klizanje i trčanje
- Ljetna zabava i božićna zabava
- Besplatna kafa, čaj i voda u zajedničkoj sobi
- Odjeća i vreće za spavanje za hitne slučajeve
- Pomoć u komunikaciji sa vlastima
- Tuš i pranje rublja
- Ponuda kontinuiranog obrazovanja u posebnim slučajevima
- Naknade za putovanje u posebnim slučajevima
- Besplatno početno savjetovanje u pravnim predmetima
- Posjete bolnici i zatvorima
- Organizacija sahrana

Uz to, djeluju kao garant ili glavni ugovarač s iznajmljivačima stanova: trenutno njih 11. Započinju radne projekte sa različitim partnerima, poput aerodroma Hamburg i pekare Junge.

Ovaj prilog je realiziran u sklopu projekta “NOVI FORMATI- smisao koncepta održivosti u civilnom domenu” Udruženja AKCIJA iz pomoć Heinrich-Böll-Stiftung Bosna i Hercegovina. Prilog producirali A. Kalender i Z. Ćatić.