Kampanja "1% za kulturu"

Kampanja za povećanje izdvajanja za kulturu na EU nivou.

Zagovaračka organizacija Culture Action Europe (CAE) sprovodi kampanju za povećanje izdvajanja za kulturu na EU nivou. U opisu kampanje stoji: 

"Budžet EU se suočava sa teškim izazovom da finansira više sa manje. Izlazak Velike Britanije će u budžetu EU ostaviti godišnju prazninu od oko €12 milijardi koju treba pokriti. Pojava novih prioriteta, najviše u oblastima odbrane, migracija i kontrole granica, takođe će zahtijevati veća finansijska sredstva. Günther Oettinger, Evropski komesar za budžet i ljudske resurse, predložio je kombinaciju svježeg novca i rezova u svim programima EU, s izuzetkom programa Erasmus+ i Horizon 2020. Kultura daje dodatnu vrijednost EU i zaslužuje dodatna evropska finansijska sredstva.

Kako će budžet za kulturu izgledati nakon 2020. godine? Da li će u sljedećem programskom periodu sredstva biti dodijeljena određenom kulturnom programu? S napretkom pregovora oko višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF), pozivamo evropski kulturni sektor da digne svoj glas i da postane vidljiv, te da podrži naše zahtjeve:

! Osigurati da se 1% budžeta u svakoj oblasti politike EU dodijeli kulturi #Commit1%!

Kultura i umjetnost su duboko ukorijenjeni u društvu i utiču na cijeli niz oblasti politike. Postoje čvrsti dokazi o pozitivnom uticaju kulture na zdravlje i blagostanje, društvenu povezanost i jednakost, obrazovanje, unapređenje demokratskih principa, vanjske odnose, uz rast i zaposlenost, istraživanje i inovacije.

Postoje dokazi potkrijepljeni podacima koji podupiru naše uvjerenje da kultura treba da bude u srži svake politike. Publikacija mreže Culture Action Europe, "The Value and Values of Culture", nudi prikaz načina na koji kultura doprinosi različitim oblastima politike. Potrošnja 1% na kulturu u svakoj budžetskoj liniji će osigurati održiv kvalitet života u našim gradovima i selima, te poslužiti izgradnji povezanijeg društva.

! Udvostručiti budžet za kulturu u apsolutnom iznosu ! #Double4Culture 

Kreativna Evropa, glavni program EU posvećen kulturi, predstavlja 0,14% ukupnog budžeta EU (2014-2020), od čega je samo jedna trećina (31%) namijenjena kulturi. Uprkos visokim stopama implementacije, program sputavaju niske i sve manje stope uspješnosti prijava zbog njegove velike popularnosti i nedovoljnih finansijskih sredstava. Zbog toga veliki broj kvalitetnih projekata ostaje bez zaslužene podrške. Povrh toga, ova veoma ograničena sredstva se preusmjeravaju u novi i sve širi spektar inicijativa. S obzirom na značaj i efikasnost programa i na potrebu povećanja njegovog budžeta, nova sredstva se trebaju osigurati nezavisno od eventualnih spajanja sa drugim programima.

Cilj ove kampanje je da utiče na sljedeći višegodišnji finansijski okvir (MFF) koji stupa na snagu nakon 2020. godine i oblikuje godišnje budžete EU, te obično pokriva period od sedam godina. Nekoliko institucija EU učestvuje u procesima pripreme i pregovora o MFF. Prijedlog o MFF donosi Evropska komisija. Evropsko vijeće jednoglasno usvaja propis o MFF, nakon što dobije pristanak Evropskog parlamenta."

Manifest kampanje

Mi smo građani i organizacije koji vjeruju da je kultura temelj evropskog jedinstva. Ona nas veže i podupire naš osjećaj pripadnosti evropskoj zajednici;

Vjerujemo da kultura ima ključnu ulogu u zagovaranju zajedničkih evropskih vrijednosti, njegovanju međusobnog razumijevanja među narodima Evrope i promicanju raznolikih i inkluzivnih društava;

Mi smo umjetnici, donosioci politika, kulturni radnici, studenti, istraživači i građani koji čvrsto vjeruju da je kultura stub održivih društava;

Stremimo da stavimo kulturu u središte javne debate i odlučivanja. Kultura i umjetnost su duboko ukorijenjeni u društvo i utiču na niz područja politike. Postoje čvrsti dokazi o pozitivnom uticaju kulture na zdravlje i blagostanje, društvenu povezanost i jednakost, obrazovanje, unapređenje demokratskih principa, vanjske odnose, uz rast i zaposlenost, istraživanje i inovacije.

Kultura, kao temelj evropskog jedinstva i ključ budućeg prosperiteta, zahtijeva odgovarajuće finansijsko obavezivanje da bi se osigurala održivost evropskog projekta.

Nacionalne vlade i kreatori politike EU trenutno odlučuju o budžetu EU nakon 2020. godine, što će uticati na sljedeću fazu podrške za kulturu. Pozivamo evropske institucije i države članice da prepoznaju investiranje u kulturu kao dodatnu vrijednost EU i da to pretoče u zadovoljavajuću podršku u sljedećem budžetu EU.

•   Pobrinite se da 1% budžeta u svakom području politike EU bude dodijeljeno za kulturu

•   Udvostručite budžet za kulturu

Zajednička evropska budućnost je jedino moguća uz značajna i održiva finansijska sredstva za kulturu kako u svim područjima politike, tako i u okviru konkretnog programa za kulturu.

Potvrđujemo da je potpuno demokratska Evropska unija kulturni projekat. U svjetlu trendova polarizacije u Evropi, moramo jačati evropsku zajednicu i poštovati njenu raznolikost!

Podržite našu kampanju, potpišite manifest i širite glas!

 

Napomene:

1. Culture Action Europe (CAE) je prvo mjesto za razmjenu mišljenja i raspravu o politici prema umjetnosti i kulturi u Evropi. CAE je najveća krovna organizacija i jedina mreža koja predstavlja sve podsektore kulture. CAE predstavlja 80.000 glasova kulturnog sektora putem svojih 145 članica u Evropi.
2. 2017 Eurobarometer pokazuje da kultura ima sve veću težinu u percepciji građana o pripadnosti evropskoj zajednici. Zaista, kultura se smatra najvažnijim faktorom koji tome doprinosi, nakon koje dolaze vrijednosti i istorija.
3. Postoje čvrsti dokazi o pozitivnom uticaju kulture na čitav niz područja politike EU, kao što pokazuje studija o učinku, "The Value and Values of Culture", koju je izradila mreža Culture Action Europe.
4. Cilj ove kampanje je da utiče na sljedeći višegodišnji finansijski okvir (MFF) koji stupa na snagu nakon 2020. godine i oblikuje godišnje budžete EU, te obično pokriva period od sedam godina. Nekoliko institucija EU učestvuje u procesima pripreme i pregovora o MFF. Prijedlog o MFF donosi Evropska komisija. Evropsko vijeće jednoglasno usvaja propis o MFF, nakon što dobije pristanak Evropskog parlamenta.