Nije realno vraćanje stare namjene objekta

Naziv objekta: Mjesna zajednica Vratnik
Prijašnji naziv objekta: Dom kulture Vratnik
Adresa: Mustafe Dovadžije 21, 71000 Sarajevo
Godina izgradnje: 1966.
Ranija namjena i aktivnosti: Dom kulture sa kino salom, bibliotekom te dodatnim prostorijama u kojima su djelovali različiti klubovi i organizacije
Vlasnik objekta: Općina Stari Grad
Veličina objekta: 600 m2


O objektu

Objekat Mjesne zajednice Vratnik, nekad Dom kulture Vratnik, prostire se na 600 m2, ima dva sprata, te prizemlje koje se i od prije rata iznajmljuje u komercijalne svrhe.


Objekat raspolaže s 11 prostorija, u koje spadaju kino sala, mala sala, kancelarije Mjesne zajednice te biblioteka i kafeterija.


Od 1966. do 1992., u vrijeme dok je objekat nosio ime Dom kulture Vratnik, u ovom objektu su redovno održavane projekcije filmova, dok su u ostalim prostorijama djelovali klub izviđača, civilna zaštita, Omladinska organizacija Crvenog krsta i drugi. U Domu kulture Vratnik djelovalo je i KUD Bratstvo s muzičkim, folklornim i dramskim sekcijama.


Tokom rata u Bosni i Hercegovini objekat Doma kulture Vratnik je većim dijelom bio devastiran, a tih godina nestali su i arhivski materijali koji bi danas mogli poslužiti za detaljniji uvid aktivnosti i sadržaje koje je ova ustanova pružala građanima.

Dom kulture Vratnik

Svrha objekta

Nekadašnji Dom kulture Vratnik je otvoren i osnovan u skladu sa kulturno-obrazovnim potrebama građana naselja Vratnik, te je u vremenu od 1966. do 1992. godine radio u punom kapacitetu. Nakon ratnih dešavanja, objekat je izgubio svoju prvobitnu namjenu, a u njemu su danas smještene kancelarije Mjesne zajednice Vratnik.  Biblioteka i kafeterija su otvorene za građane i posjetioce objekta, a dvije prostorije su, u okviru UNDP projekta za jačanje lokalnih zajednica, ustupljene na korištenje građanima. Ostatak prostorija se iznajmljuje u komercijalne svrhe.


U prizemlju zgrade se nalaze poslovni prostori koje koriste Apoteke Sarajevo, BH Pošta te BH Telecom koji zakup prostora plaćaju Opštini Stari grad.


Budući da više ne djeluje kao Dom kulture, objekat nema direktora/rukovodioca niti programskih aktivnosti i sadržaja. Sve odluke o objektu koje se danas donose su u nadležnosti Opštine Stari grad.

Dom kulture Vratnik

Aktivnosti

Iako objekat više ne radi kao Dom kulture, Opština Stari grad je u okviru UNDP projekta za jačanje lokalnih zajednica, građanima Mjesne zajednice Vratnik ustupila nekoliko prostorija u kojima danas djeluju fitness klub za žene te dekupaž klub, a u okviru istog projekta organizovano je i nekoliko radionica za građane i djecu ovog sarajevskog naselja.
Također, 6. aprila svake godine, na Dan oslobođenja grada Sarajeva, u objektu se tradicionalno održava skup antifašista.
U ostalim prostorijama koji se danas iznajmljuje u komercijalne svrhe, treninge održava karate klub 'Baščaršija', a tu su još i teretana, te lokalni tavla klub.

Budući planovi

Osim spomenutog projekta, Mjesna zajednica Vratnik trenutno nema drugih projekata u kojima bi na sličan način pružila usluge građanima, te u ovom momentu nije moguće govoriti o konkretnim planovima za buduće aktivnosti i sadržaje.


Prema navodima uposlenika Mjesne zajednice Vratnik, objekat je iskorišten u punom kapacitetu, odnosno svaka od prostorija je ili iznajmljena ili ustupljena gore spomenutim klubovima i udruženjima građanima, a zbog promjene funkcije objekta, nije realno očekivati da će neke od prostorija, kao što je kino sala, biti vraćene prvobitnoj namjeni.

Potencijalni akteri i partneri na budućim projektima

Opštinske inicijative za prenamjenu objekta i/ili ustupanje većeg broja prostorija za potrebe građana Mjesne zajednice Vratnik
Međunarodni projekti za jačanje lokalnih zajednica

 


Ovaj prilog je realiziran u sklopu projekta “NOVI FORMATI- smisao koncepta održivosti u civilnom domenu” Udruženja AKCIJA iz pomoć Heinrich-Böll-Stiftung Bosna i Hercegovina. Prilog producirale Elma Murić i Aida Kalender.