Novogradnja je uvijek fascinantna, mi je želimo približiti građanima

Bauhütte (koliba za građevince) je platforma za participaciju i uključivanje građana u procese urbanog razvoja locirana naselju Kreutzberg u Berlinu. Bauhütte je privremena organizacija i ujedno mala zgrada pored budućih gradilišta koja je na raspolaganju svim akterima razvoja lokalnog naselja kao mjesta rada i međusobnog susreta. Urbano planiranje i socijalna kohezija promišljaju se zajedno u Bauhütteu: sadašnji stanovnici i novi stanari (uglavnom izbjeglice iz Sirije) naselja se upoznaju i mogu imati koristi jedni od drugih. 

Robert Slinger je arhitekta i jedan od osnivača Bauhütte govori o aktivnostima koje se svakodnevno dešavaju u Bauhütte.

Bauhütte ima jednostavnost jer je otvorena za svakoga, ali njen raznoliki program pokušava reflektovati kompleksnost urbanog života u Berlinu. 

 

Ovaj prilog je realiziran u sklopu projekta “NOVI FORMATI- smisao koncepta održivosti u civilnom domenu” Udruženja AKCIJA iz pomoć Heinrich-Böll-Stiftung Bosna i Hercegovina. Prilog producirali A. Kalender i Z. Ćatić.