Podučavamo kritički pogled na procese urbanog planiranja

Profesorica Kathrin Wildner predaje na univerzitetu Hafen City Universität (HCU) u Hamburgu, oblast koja bi se mogla nazvati critical urban studies, kulturne studije koje grad posmatraju kao organizam, mrežu, hub prepun kompleksnosti. 

U istraživanju grada kombinuje se teorija kulturnih studija, sa kvalitativnim metodama analize gradskih praksi svakodnevnog života, koje vrlo često nemaju veze sa urbanim planiranjem gradski vlasti. Ove prakse su smislili sami stanovnici gradova, one su neformalne i fluidne. 

Jedna od takvih praksi u Hamburgu je veoma jak pokret pod nazivom "Right to the city", koji postoji više od deset godina. To je veoma važan pokret koji povezuje različite građanske inicijative i grupe. Jedna od takvih inicijativa se desila u problematičnom naselju St. Pauli u Hamburgu, gdje su se aktivisti pokreta "Right to the city" i umjetnici pozvani od strane gradskih vlasti da osmisle kako će to naselje izgledati, pa je taj koncept tek kasnije ugrađen u arihtektonski konkurs. To se vrlo rijetko dešava da lokalna zajednica, aktivisti i umjetnici definišu šta je potrebno pa da se tak onda pozovu arhitekti. Drugi primjer je Fux-kazerne koji su postali veoma velika asocijacija organizacija koja je kupila zgradu bivše vojne kasarne i napravila u njoj socio-kulturni centar, ali i prostor za mala preduzeća.

Uloga univerziteta u ovim procesima je da uči kritičkom pogledu na urbano planiranje.

 

Ovaj prilog je realiziran u sklopu projekta “NOVI FORMATI- smisao koncepta održivosti u civilnom domenu” Udruženja AKCIJA iz pomoć Heinrich-Böll-Stiftung Bosna i Hercegovina. Prilog producirali A. Kalender i Z. Ćatić.