Prostor za izgradnju nove društvenosti u Hrasnici

Naziv objekta: Dom kulture Hrasnica

Adresa: Trg branilaca Hrasnice bb, 71000 Sarajevo

Godina izgradnje: 1954.

Ranija namjena i aktivnosti: Dom kulture sa kino salom, bibliotekom, šah salom, salom za konferencije, učionicama te restoranom

Vlasnik objekta: Općina Ilidža

Veličina objekta: 4000 m2

O objektu

Dom kulture Hrasnica se nalazi u sarajevskom naselju Hrasnica i sa svojih 4000 m2 prostora vrijedi za jedan od najvećih Domova kulture u Bosni i Hercegovini.   Objekat se prostire na dva sprata, a čine ga kino/pozorišna sala, biblioteka, prostorije za garderobu, multifunkcionalni prostor koji je kroz historiju imao različite namjene (kafe bar, izložbeni prostor), centralni hol, te komercijalni dio objekta kojeg čine restoran i terasa.

Od vremena osnivanja Doma kulture Hrasnica 1954. godine do ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, ova ustanova je radila u punom kapacitetu, najviše zahvaljujući velikoj posjećenosti kino i pozorišnih predstava, te aktivnostima Kulturno-umjetničkog društva Famos.

Zbog veličine i opremljenosti, u Domu kulture Hrasnica su snimane TV emisije, održavane gala premijere filmova, predstave, koncerti, plesne večeri, izložbe, svečanosti te mnoge druge manifestacije. U sklopu Doma postojao je Centar za edukaciju radnika “Famosa”, te kursevi učenja stranih jezika.   Prostor, u ratu djelimično devastiran, danas je obnovljen, a dio prostorija se iznamljuje kao poslovni prostori ili besplatno udruženjima građana.

Dom kulture Hrasnica

Svrha objekta Dom kulture Hrasnica je izgrađen i osnovan u skladu s kulturno-obrazovnim potrebama građana naselja Hrasnica te je vrijedio za centralno mjesto kulturnih dešavanja kao i okupljanja građana iz ove Mjesne zajednice ali i šire.

Kada govorimo o kulturnim aktivnostima, Dom kulture danas radi u znatno manjem kapacitetu, prvenstveno zbog toga što kino dvorana već godinama nije u funkciji, ali i nedostatka novčanih sredstava te gradskih/opštinskih/lokalnih inicijativa za reaktivaciju objekta.

Program i aktivnosti Doma kulture se planiraju na godišnjem nivou, a glavni predlagač aktivnosti je direktor ustanove uz dva rukovodioca zadužena za kulturni odnosno sportski objekat ove Javne ustanove. Konačnu odluku o programskim aktivnostima donosi upravni odbor ustanove u koordinaciji sa Opštinom Ilidža.

Dom kulture Hrasnica

Aktivnosti Iako u smanjenom kapacitetu, Dom kulture Hrasnica i dalje provodi određene kulturno-obrazovne aktivnosti na nivou Opštine i Mjesne zajednice, te svake godine učestvuje u organizaciji Doma mladih Opštine Ilidža, te Festivala sporta.

Pored ovog, Dom Kulture ima blisku saradnju s dvije osnovne škole u MZ Hrasnica te redovno pruža podršku orgaizaciji školskih takmičenja, izložbi i ostalih dešavanja.

Već nekoliko godina u prostorijama Doma kulture se, u saradnji s Gimnazijom Ilidža i podrškom volontera s Oxforda, provodi i projekat učenja engleskog jezika za đake osnovnih škola.

Dom kulture Hrasnica

Budući planovi:

Budući planovi uprave Doma kulture se odnose na veću saradnju s osnovnim i srednjim školama na području Opštine Ilidža, kao i na organizaciju javne rasprave koja bi okupila građane, roditelje te udruženja i njihove ideje o budućim aktivnostima u Domu kulture. Od ostalih planova, Dom kulture je u pregovorima za novog zakupca prostora kino dvorane, budući da ovaj značajni dio objekta trenutno nije u funkciji, niti postoje novčana sredstva za njegovu renovaciju i vraćanje prvobitnoj namjeni.

Dom kulture Hrasnica

Foto: Elma Murić, saradnica Akcije u razgovoru sa Enesom Bešovićem, direktorom Doma kulture Hrasnica 

Potencijalni akteri i partneri na budućim projektima:

Mjesna zajednica Hrasnica I
Mjesna zajednica Hrasnica II

Osnovne i srednje škole s područja Opštine Ilidža

- JU „Druga osnovna škla“ Ilidža/Hrasnica
- JU OŠ "Četvrta osnovna" Hrasnica
 

Privatne visokoškolske ustanove s područja Opštine Ilidža
- Sarajevo School of Science and Technology
- Internacionalni univerzitet Sarajevo
- International Burch University

Nevladine organizacije i udruženja građana koja mogu ponuditi i organizovati programe i radionice za građane svih životnih dobi

Sportski i dječiji festivali i manifestacije

Kompanije na području Hrasnice
- Dom penzionera Green
- Kompanija Sinkro

 

 

Ovaj prilog je realiziran u sklopu projekta “NOVI FORMATI- smisao koncepta održivosti u civilnom domenu” Udruženja AKCIJA iz pomoć Heinrich-Böll-Stiftung Bosna i Hercegovina. Prilog producirale Elma Murić i Aida Kalender.