Za urbano planiranje ključno je uključivanje građana

Susanne Jahn je suvlasnica u birou za urbano planiranje u Berlinu i veoma često učestvuje u projektima koji uključuju participaciju građana prilikom planiranja novih građevinskih projekata. Organizuju javne rasprave i druge formate za uključivanje građana u debatu o budućnosti njihovih ulica, trgova i gradova. Smatra da je dijalog između lokalnih vlasi i građana neophodan, a za to postoji i pravni osnov, pa ga se političari pridržavaju.

 

Ovaj prilog je realiziran u sklopu projekta “NOVI FORMATI- smisao koncepta održivosti u civilnom domenu” Udruženja AKCIJA iz pomoć Heinrich-Böll-Stiftung Bosna i Hercegovina. Prilog producirali A. Kalender i Z. Ćatić.