Fondacija


31/05/2018

Fondacija za muzičke umjetnosti

Osnovana 2011. godine, Fondacija za muzičke umjetnosti ima za cilj promoviranje i unapređenje statusa klasične muzike. Najreprezentativnija manifestacija u organizaciji Fondacije jesu Sarajevske večeri muzike (SVEM). ...
31/05/2018

Fondacija Mak Dizdar

Fondacija Mak Dizdar mapira, sakuplja i objedinjava naučnu i umjetničku produkciju o životu i stvaralaštvu pjesnika Maka Dizdara, te pruža podršku istraživačima i tumačima njegovog djela. ...
30/05/2018

Kriterion

Art kino Kriterion otvoreno 2011. godine, u prostoru nekadašnjeg kina Tesla, u sklopu aktivnosti nevladine organizacije Fondacija Kriterion Sarajevo. Za potrebe vođenja kina, osnovan je Kriterion Industry d.o.o....
18/05/2018

Fondacija za izdavaštvo

Fondaciju je 2000. godine osnovala Vlada Federacije, te djeluje pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta....
18/05/2018

Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

Fondaciju je 2007. godine osnovala Vlada Federacije, te djeluje pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta....
18/05/2018

Fondacija za kinematografiju

Fondaciju je 2007. godine osnovala Vlada Federacije, te djeluje pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta....
18/05/2018

Fondacija za bibliotečku djelatnost

Fondaciju je 2007. godine osnovala Vlada Federacije, te djeluje pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta....
18/05/2018

Cultural Heritage without Borders - Bosna i Hercegovina

Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) je nezavisna švedska nevladina organizacija posvećena spašavanju i očuvanju pokretnog i nepokretnog kulturnog naslijeđa, koje je pogođeno konfliktom, nemarom ili ljudskom i prirodnom katastrofom....