Ministarstvo


18/05/2018

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije. Unutar njega, za resor je zadužen Sektor za kulturu, na čijem je čelu pomoćnik ministra za kulturu. ...
18/05/2018

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Tuzlanskog kantona. ...
18/05/2018

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Hercegbosanske županije. ...
18/05/2018

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Županije Zapadnohercegovačke. ...
18/05/2018

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Kantona Sarajevo. ...
18/05/2018

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. ...
18/05/2018

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. ...
18/05/2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Unsko-sanskog kantona. ...