Podrška Njemačke ambasade projektima iz oblasti kulture

Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini rado podržava projekte, koji na originalan način prikazuju razne aspekte njemačke kulture u raznovrsnim fasetama.

Kada je riječ radu Ambasade iz oblasti kulture, onda se ne radi samo o tome da predstavilja Njemačka u Bosni i Hercegovini – važnija je ideja razmjene: kako se mogu spojiti umjetnici iz obje države i time ojačati kulturni odnosi između dvije zemlje. Na koji način talenti iz Bosne i Hercegovine mogu izvući dugoročnu korist iz susreta sa njemačkim umjetnicima? Projekti koji mogu dati dobar odgovor na ovo pitanje su u Ambasadi dobro došli.

Da li Vi imate originalne i održive ideje? Da li raspolažete resursima i kompetencijama da sprovedete ovakve projekte iz oblasti kulture? Da li tom idejom možete oduševiti talente u zemlji i ubijediti i druge institucije? Onda Ambasadi pošaljite projektni zahtjev.

Institucije i udruženja iz Bosne i Hercegovine mogu predati zahtjev Njemačkoj ambasadi u Sarajevu za finansijsku podršku projekata iz kulture. Ambasada u tu svrhu ima formular na dva jezika. Formular se u potpunosti mora ispuniti, dva za projekat odgovorna lica ga moraju potpisati i zajedno sa detaljim planom finansiranja (KM ili €) u originalu dostaviti odjelu za kulturu Njemačke ambasade. Ako odluka bude pozitivna, onda se sklapa ugovor između nosioca ugovora i Ambasade, a podrška se isplaćuje. Nosioci projekta se mole da kod apliciranja vode računa o sljedećim pretpostavkama:

Projekat iz kulture mora
1. imati jak značaj povezanosti između BiH i Njemačke
2. imati dugoročni cilj i time imati duži period djelovanja tj. i nakon događaja
3. imati težište na jednu temu koju Ambasada odredi, tematska težišta se mogu doznati u Ambasadi.
4. da se projekat sufinansira vlastitim sredstvima ili lokalnim sponzorima

Projekat iz kulture ne smije
1. biti podržan sredstvima Goethe-Instituta ili drugim javim sredstvima iz Njemačke
2. trajati više godina
3. biti započet ili već završen

Novac za podršku projekta se mora koristiti za stvarni kulturni dio projekta, npr. honorar za njemačkog umjetnika, koji nastupa u BiH ili vodi radionicu. Štampanje promotivnog i reklamnog materijala (plakati, letci, itd.) za manifestaciju se može finansijski podržati. Dodatni troškovi kao npr.  hrana za jedno izvođenje ne može biti plaćena. Administrativne troškove mora snositi nosilac projekta.

Formulare za apliciranje i obračun možete naći na web stranici Ambasade. Tu ćete naći i uzorak finansijskog plana i ugovora o podršci (da bi ste se mogli orijentisati). Uz aplikaciju je potrebno dostaviti i prateće pismo u kojem se nosilac projekta kratko predstavlja (datum osnivanja udruženja i tome slično, broj članova, struktura članova, kako se finansira, itd). Molim Vas da svoju aplikaciju predate blagovremeno, što znači najmanje tri mjeseca prije početka projekta. Ukoliko bi Ambasada morala tražiti još dodatnih dokumenata, onda oni moraju u roku od dvije sedmice biti dostavljeni. Kompletna korespondencija (uključujući i formulare) je na njemačkom ili engleskom jeziku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete poslati e-mail na sljedeću adresu: Ku-100@sarj.diplo.de01.01.2019 - 01:00