Poziv za finansiranje regionalne saradnje

Island, Norveška, Lihtenštajn i Evropska komisija predstavili su u Briselu Fond za regionalnu saradnju vrijedan 31,89 miliona eura. Njegov je cilj podrška projektnim idejama jačanja prekogranične i transnacionalne saradnje među državama donatorima, 15 članica EU koje su države korisnice i 10 susjednih država izvan EU. U okviru ovog fonda objavljen je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga regionalne prekogranične i transnacionalne saradnje vrijedan 15 miliona eura, na kojem kao korisnički partneri mogu sudjelovati  i subjekti iz BiH, Albanije, Bjelorusije, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rusije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Prioritetni sektori koji će biti finansirani su:
a) inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;
b) socijalna inkluzija, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;
c) okoliš, energija, klimatske promjene i low carbon economy;
d) kultura, civilno društvo, dobra uprava, ljudska prava i slobode;
e) pravda i unutrašnji poslovi.

Minimalna vrijednost granta je milion eura.

Projekti moraju uključivati najmanje tri zemlje, od kojih dvije trebaju biti zemlje korisnice grantova Evropskog ekonomskog prostora i Norveške (Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litvanija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Slovenija). Vodeći partner također treba biti iz države korisnice.ovih grantova.

Projektni partneri mogu biti:
– općine, organizacije u vlasništvu  općine, asocijacije općina;
– regioni, organizacije u vlasništvu regiona, asocijacije regiona;
– organizacione jedinice centralne vlade, organizacije djelimično u vlasništvu centralne vlade, državne firme, državne organizacije;
– organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, društvena preduzeća, interesne skupine, fondacije;
– preduzeća;
– zadruge (proizvodnja, stambeno zbrinjavanje, potrošači);
– socijalni partneri (sindikati, sektorska udruženja, udruženja poslodavaca, trgovačke i industrijske komore);

Rok za dostavu koncepta (concept note), sa okvirnim proračunom za prvi poziv za projektne prijedloge jeste 1. juli 2018. godine

Rok za pripremu punih prijedloga, koncepata koji prođu evaluaciju, jeste 15. decembar 2018. godine.

Detaljnije informacije o grantovima i pravilima za prijavu možete pronaći ovdje.


01.07.2018 - 02:00