O nama

Web portal Kultura.ba nastao usljed potrebe za sistematičnim prikupljanjem i objedinjavanjem novosti, istraživanja, stavova, politika i strategija u domenu kulture u Bosni i Hercegovini. Misija portala je da obrazuje kulturne radnike i donosioce odluka o važnim konceptima i trendovima u savremenoj kulturnoj politici, da preporučuje dobre prakse, te da potiče i omogućava argumentovanu debatu o problematičnim pitanjima o sektoru kulture. Najvažnije od svega, portalom Kultura.ba želimo ojačati „glas struke" u procesima koji se tiču budućnosti kulture u BiH i susjedstvu. Dugoročni cilj je učiniti portal Kultura.ba mjestom za online edukaciju iz oblasti kulturne politike i menadžmenta u kulturi. Pošto istraživanja sama po sebi teško da mogu direktno utjecati na političke donosioce odluka, insistiramo na tematiziranju odnosa između rezultata istraživanja i procesa donošenja odluka. Na taj način želimo inicirati razvoj boljih kulturnih politika, koje bi bile utemeljene na znanju, argumentima i činjenicama, kao i na stvarnim potrebama kulturnog sektora i građanstva.


Portal Kultura.ba posebnu pažnju posvećuje kulturnim politikama i strategijama za razvoj kulture, te nudi prostor za predstavljanje primjera dobrih praksi u kulturnom sektoru. Poseban ćemo fokus staviti na razvoj primjenjenih (policy) istraživanja i stručnih analiza. S obzirom na izostanak finansijskih poticaja za istraživanja u domenu kulture, kao i na marginaliziranost dijaloga o kulturnom sektoru, Kultura.ba nastoji služiti kao platforma za otvoren i konstruktivan dijalog o trenutnom položaju i stanju istraživačkog rada i primijenjenih istraživanja u oblasti kulture, nedostacima postojećih politika u ovoj oblasti, te o mogućnostima njihovog unapređenja, popunjavajući, u izvjesnoj mjeri, značajnu prazninu nastalu višegodišnjim zanemarivanjem ovih pitanja.


Pored toga, jedan od glavnih fokusa Kultura.ba portala stavljen je na produkciju analitičkih i kritičkih tekstova o različitim temama vezanim za kulturu, kao što su upravljanje kulturom, kulturni turizam, kulturna diplomatija. Važan segment Kultura.ba portala čine analitički tekstovi o zakonima u kulturi, o  prijedlozima novih politika i njihovom zagovaranju u praksi. Kultura.ba posjeduje i informativni karakter u smislu objaljivanja novosti o događajima, najava konferencija, konkursa za finansiranje u kulturnom sektoru. Također, našim portalom želimo otvariti prostor za dijeljenje mišljenja i stavova o odabranim temama među kulturnim radnicima i aktivistima. 


Kultura.ba nastoji okupiti i ohrabriti istraživače i praktičare, eksperte, pripadnike akademske zajednice, kulturne radnike i aktiviste da promišljaju o modelima unapređenja konteksta za donošenje kulturnih politika zasnovanih na istraživanju i znanju. To je proces koji podrazumijeva sučeljavanje ideja i razmjenu iskustava. Naš je portal, stoga, mjesto za one koji želi na argumentiran i stručan način učestovati u produbljivanju znanja, promišljanja i iskustava u oblasti kulture.
Zainteresirani za saradnju svoj doprinos mogu dati dostavljanjem tekstova, istraživanja, komentara i ideja, ali i učešćem u različitim inicijativama koje će Kultura.ba organizirati. Budite slobodni da nam se javite i predložite teme o kojima biste željeli pisati. Upute za objavljivanje tekstova na našem portalu kao i listu predloženih formata moguće je pronaći u Uputstvu za autore.