Agencija Stari grad - Mostar


contact@asgmo.ba

Osnovana 2005. godine, Agencija Stari Grad je javna gradska ustanova zadužena za nadzor, regulaciju i očuvanje zone Starog mosta u staroj gradskoj jezgri Mostara, kao područja od kulturno-povijesnog i prirodnog značaja. contact@asgmo.ba


Maršala Tita 170-172, 88104 Mostar