info@akcija.org.ba

Neprofitna organizacija osnovana 1998. godine, Akcija zagovara sistemske promjene u sektoru kulture u BiH, kroz progresivne kulturne politike i prakse. Poseban naglasak stavlja se na prikupljanje informacija i educiranje ključnih aktera u sektoru kulture, kao i na kolektivno i solidarno djelovanje, partnerstva unutar sektora kulture, te intersektorsku saradnju. 

Od jula 2015. godine, u konzorciju s produkcijskom kućom VizArt iz Banja Luke, Akcija obavlja funkciju Deska Kreativne Evrope BiH. info@akcija.org.ba


Kaptol 5, 71000 Sarajevo