akustikUm – Muzička omladina JMBH


akustikum@gmail.com

akustikUm – Muzička omladina JMBH je nevladina organizacija u kulturnom sektoru koja se bavi muzičkim odgojem, organizujući grupne i pojedinačne radionice, kao i javne nastupe. Također, sa sličnim i kompatibilnim organizacijama sarađuje u pripremi i realizaciji kulturnih dešavanja i međunarodnoj razmjeni mladih. Svoje djelatnosti obavlja uz podršku asocijacije Jeunesses Musicales International, u kojoj zastupa BiH.
 akustikum@gmail.com


Kuća plamena mira, Šetalište Slana banja bb, 75000 Tuzla