AMUS - Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca


strucnasluzba@amus.ba

Osnovana 2000. godine, Asocijacija kompozitora–muzičkih stvaralaca AMUS je strukovno udruženje koje broji preko 900 članova – muzičkih autora sa registrovanim repertoarom od preko 36 hiljada djela.
Ciljevi koje je AMUS postavio pred sebe, uključuju i: okupljanje  i udruživanje kompozitora, razvoj muzičkog stvaralaštva u zemlji; saradnju sa drugim strukovnim udruženjima u sektoru kulture u zemlji i inostranstvu; organizovanje muzičkih manifestacija, stručnih skupova i savjetovanja o pitanjima muzičkog stvaralaštva i kulture; zaštitu i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava članova Udruženja, Stvaranje baze podataka autora – članova Udruženja i njihovih djela, i dr.
AMUS ima podružnice u Banja Luci (Veselina Masleše 1) i Mostaru (Kneza Branimira 6).strucnasluzba@amus.ba


Trg solidarnosti 2a, 71000 Sarajevo