Arheološki muzej Rimski municipium Skelani


info@municipiumskelani.net
municipijumskelani@gmail.com

Osnovana 2010. godine, javna ustanova Arheološki muzej Rimski municipium Skelani je centralna muzejska ustanova za upravljanje zaštićenim područjem arheološkog kompleksa Skelani. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2011. godine proglasila je Arheološko područje Skelani nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Arheološko istraživanje ovog područja počelo je još u vrijeme austrougarske vladavine, kada historičar Carl Patsch otkriva ostatke rimskog municipijuma s nekropolom, imperatorskom palačom, dvije ranokršćanske bazilike, mnoštvom mozaika, skulptura i dr. 
 


info@municipiumskelani.net
municipijumskelani@gmail.com


Skelani bb, 75436 Skelani - Srebrenica