Arhiv Bosansko-podrinjskog kantona

Služba u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona, zadužena za prikupljanje i preuzimanje arhivske građe, njezinu obradu, čuvanje i pripremu za korištenje. Kantonalni arhiv je zadužen i za uspostavljanje nadležnosti i stručne pokrivenosti arhivskom službom cijelog područja kantona. Trg branilaca 2, 73000 Goražde