Arhiv Bosne i Hercegovine


info@arhivbih.gov.ba

Osnovan 1947. godine, Arhiv Bosne i Hercegovine je prva moderna arhivska ustanova u Bosni i Hercegovini i član Međunarodnog arhivskog vijeća. Kao središnja instutucija ove vrste u zemlji, Arhiv BiH vodi registar arhivskih fondova i zbirki BiH; brine o arhivskoj građi BiH nastaloj do 1992. godine i građi nastaloj radom institucija RBiH i institucija Bosne i Hercegovine; vodi evidenciju o arhivskoj građi u inozemnim arhivima koja je od značaja za Bosnu i Hercegovinu; daje mišljenje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine o pitanjima arhivske službe u BiH; zastupa interese arhivske službe Bosne i Hercegovine u međunarodnim stručnim asocijacijama i međudržavnim odnosima; sarađuje u svim stručnim poslovima s entitetskim, kantonalnim-županijskim i drugim arhivima, posebno na planu obrazovanja i stručnog usavršavanja arhivskih radnika; i dr.
 


info@arhivbih.gov.ba


Reisa Džemaludina Čauševića 6, 71000 Sarajevo