Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine

Arhivska ustanova pri Vladi Federacije BiH, čije djelovanje obuhvata: evidentiranje, čuvanje, zaštitu i sređivanje registraturne i arhivske građe, kao i njihovo prikupljanje, i stručnu i naučnu obradu; izradu metodskih uputstava, standarda i normativa za arhivsku djelatnost; objavljivanje arhivske građe, publikacija i stručnih časopisa; organiziranje predavanja, seminara o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, izložbi i drugih oblika kulturno-obrazovnih i naučnih djelatnosti; stručno obrazovanje, usavršavanje službenika i namještenika arhivske službe i stručno osposobljavanje stvaralaca i imalaca registraturne i arhivske građe; i sl. Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo