Arhiv Republike Srpske


arhivrs@inecco.net

Arhiv Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci osnovan je 1992. godine. Prikuplja, štiti, čuva, sređuje, obrađuje i daje na korišćenje arhivsku građu na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske. Ima status republičke upravne organizacije čija se djelatnost finansira iz budžeta RS. Pored sjedišta u Banja Luci, ima kancelarije u Zvorniku, Foči, Trebinju, Doboju i Sokocu.arhivrs@inecco.net


Aleja Svetog Save 1, 78000 Banja Luka