Arhiv Tuzlanskog kantona


arhiv.tk@bih.net.ba

Osnovan kao Arhiv grada Tuzle 1955. godine, Arhiv Tuzlanskog kantona je od 2002. javna kantonalna ustanova čija je temeljna djelatnost prikupljanje arhivske građe, njezina obrada, čuvanje i priprema za korištenje. Zadužen je i za uspostavljanje nadležnosti i stručne pokrivenosti cijelog područja TK arhivskom službom. Njegove djelatnosti uključuju i edukaciju, izdavaštvo, kao i prezentaciju arhivske građe kroz izložbe, seminare, konferencije i slična kulturna i naučna dešavanja.arhiv.tk@bih.net.ba


Franje Ledera 1, 75000 Tuzla