Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini


info@aabh.ba

Proizašla iz Saveza arhitekata BiH, koji je osnovan polovinom 1950-ih, Asocijacija arhitekata u BiH je strukovna udruga arhitekata iz cijele države. Njezini ciljevi uključuju i sljedeće djelatnosti: omogućuje profesionalne kontakte među arhitektima sa cijele teritorije BiH; predstavlja profesiju na državnom planu i, ako se ukaže potreba, pruža pomoć državnim organima u poslovima koji se odnose na arhitektonsku djelatnost u najširem smislu;  unapređuje razvoj arhitekture u najširem smislu i njenu praktičnu primjenu za dobrobit zajednice; kroz različite djelatnosti namijenjene javnosti (izložbe, predavanja, publikacije i dr.) potiče razvoj i oblikovanje opće arhitektonske kulture; i sl. Od 1995. godine, AABiH je stalna članica Međunarodne unije arhitekata (UIA), sa sjedištem u Parizu, a od 2009. je članica Arhitektonskog savjeta Evrope (ACE), sa sjedištem u Briselu.


info@aabh.ba


Alipašina 2/I, 71000 Sarajevo