Biblioteka Sarajeva


info@bgs.ba

Javna kulturna ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Sa 16 odjela disperziranim po cijelom gradu, Biblioteka Sarajeva djeluje kao bibliotečka ustanova dostupna najširoj čitalačkoj publici. Osim rada sa čitaocima, bavi se sistematskim i organiziranim prikupljanjem, obnavljanjem, čuvanjem i stručnom obradom bibliotečke građe, formiranjem zavičajne zbirke, zaštitom starih i rijetka knjiga i sl. Od novijih aktivnosti, posebno treba istaknuti intezivnu i opsežnu digitalizaciju bibliotečke građe. Za svoj doprinos unapređenju obrazovnog nivoa stanovništa, kao i same bibliotečke struke, osvojila je više priznanja, među kojima je i Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva 1987. godine.info@bgs.ba


Mis Irbina 4, 71000 Sarajevo