Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija


bkc.kalesija@bih.net.ba
bibliotekakalesija@gmail.com

Kao i slični centri i domovi kulture, i ova javna ustanova je ključni akter svih glavnih kulturnih zbivanja u lokalnoj zajednici, bilo kao organizator, ili kao tehnička podrška drugim institucijama iz oblasti kulture. Organizira likovne izložbe, koncerte, pozorišna dešavanja, kao i edukativne programe. 


bkc.kalesija@bih.net.ba
bibliotekakalesija@gmail.com


Trg šehida 11, 75260 Kalesija