Bosanski kulturni centar Gračanica


bkc.grac@bih.net.ba

Osnovan 1992. godine, BKC Gračanica se razvio iz Narodnog univerziteta i Doma kulture, nastavio njegovu ulogu javne kulturne ustanove širokog spektra djelovanja: promocije knjiga, pozorišne predstave, tribine, izložbe, modne revije, književni susreti, poetske večeri, te različiti gostujući kulturni programi i sadržaji. 
U sklopu ove javne ustanove djeluju: Biblioteka dr. Mustafa Kamarić, Radio Gračanica, Kino Gračanica, Galerija i Zavičajno-muzejska zbirka. Od redovnih programa, izdvajaju se: Festival dječijeg dramskog stvaralaštva, Ljetne večeri pod lipama Gračanice – općinska kulturna manifestacija kolažnog tipa, izbor filmova sa Sarajevo Film Festivala, Dani knjige, te Dani Bosanskog kulturnog centra Gračanica – smotra amatera, samostalnih stvaralaca, profesionalnih grupa u raznim oblastima umjetnosti.
Stalna postavka Zavičajne zbirke izlaže arheološke nalaze iz neolita, eneolita, brončanog doba i srednjeg vijeka, osmanskog perioda, itd.


bkc.grac@bih.net.ba


111. Gračaničke brigade 1, 75320 Gračanica