Bosanski kulturni centar Sarajevo


info@bkc.ba

Ustanova iz oblasti kulture, profilirana mahom za koncertnu aktivnost, sada je sastavnim dijelom Centra za kulturu Kantona Sarajevo. 

Za više podataka o BKC zato provjerite natuknicu o Centru za kulturu KS!info@bkc.ba


Branilaca Sarajeva 24, 71000 Sarajevo