Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo


centarzakulturu@bih.net.ba
centarzamlade@centarkulture.ba

Nasljednik mreže domova kulture u sarajevskim općinama Stari Grad i Centar, ova institucija nastavlja baštiniti tradiciju promocije amaterske i popularne kulture namijenjene lokalnoj zajednici, s posebnim naglaskom na djecu i mlade. Pored koncerata i ostalih scenskih sadržaja, u djelatnosti centra spada i kreativna edukacija djece i mladih. 
Centar se nalazi u dva objekta: Organizaciona jedinica u Jelićevoj 1, te Centar kulture i mladih u Mis Irbinoj 8 (popularni FIS). 
Osnivač javne ustanove je Općina Centar Sarajevo.centarzakulturu@bih.net.ba
centarzamlade@centarkulture.ba


Organizaciona jedinica Jelićeva: Jelića 1; Centar za kulturu i mlade - FIS: Mis Irbina 8, 71000 Sarajevo