Centar za kulturu Dobrinja - Vila Hadžihalilovića

Glavna institucija kulture u sarajevskom naselju Dobrinja, centar je otvoren 2017. godine u historijskom objektu vile porodice Hadžihalilović. U njemu se održavaju izložbe, koncerti, pozorišne predstave, književne večeri i javne diskusije. Kroz nekoliko umjetničkih i kreativnih sekcija, okrenut je omladini zainteresiranoj za likovnu umjetnost, muziku i teatar.Trg grada Prato 2A, 71000 Sarajevo