Centar za kulturu Filip Višnjić Ugljevik


fvisnjicczk@gmail.com

Osnovana 2007. godine, javna ustanova kulture opštine Ugljevik organizuje širok spektar zbivanja: koncerte, pozorišne predstave, književne večere, akademije i sl. 
Centar poseban značaj pridaje likovnoj umjetnosti: u njegovoj galeriji izlagali su mnogi akademski ali mladi, još neafirmirani umjetnici, a treba istaknuti i rad međunarone likovne kolonije.
Centar posjeduje i stalnu etnografsku postavku u vidu zavičajne zbirke, koja sadrži preko 200 predmeta karakterističnih za podmajevički kraj. Mnogi od njih su vezani za rudarstvo i rudarski život, a sama zgrada Centra izgrađena je kao replika stare Upravne zgrade Rudnika Ugljevik, kao simbol rudarske tradicije ovog kraja.
 

 


fvisnjicczk@gmail.com


Predrag Vujević

Karađorđeva 3, 76330 Ugljevik