Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac


centarzakulturu@gmail.com

JU "Centar za kulturu i obrazovanje" osnovan je 06. 09. 2004. godine. U sastavu ove ustanove nalaze se Spomen-muzej "Jovan Bijelić" i Radio "Bosanski Petrovac". Centar je 2007. godine u potpunosti obnovljen.

 


centarzakulturu@gmail.com


Ansela Sirćo

Bosanska bb, 77250 Bosanski Petrovac