Centar za kulturu Kantona Sarajevo


info@bkc.ba

Javna ustanova kulture Kantona Sarajevo, osnovana 2015. godine spajanjem Bosanskog kulturnog centra, galerije Collegium artisticum i organizacije Sarajevo art. info@bkc.ba


Branilaca Sarajeva 24, 71000 Sarajevo