Centar za kulturu Mostar


centarzakulturumostar@gmail.com

Osnovana 1994. godine, ova javna ustanova organizira kulturna dešavanja širokog spektra (književnost, muzika, likovne umjetnosti, izvedbene umjetnosti i sl.).


centarzakulturumostar@gmail.com


Rade Bitange 13, 88000 Mostar