Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Bosanska Krupa


centarzakulturu.bk@gmail.com

Smješten u zgradi izgrađenoj 1903. godine, u kojoj su bili prvo sokolski dom, a nakon Drugog svjetskog rata dom kulture, centar je nosilac svih kulturnih dešavanja na području srebreničke općine. Organizuje širok spektar djelatnosti: pozorišne predstave, koncerte, promocije knjiga i časopisa, književne večeri, likovne izložbe, nastupe kulturno-amaterskih društava i sl. 
Njegove glavne organizacione jedinice su velika sala sa 500 mjesta, kamerni teatar sa stotinjak mjesta, biblioteka, te gradska galerija u čijem se fundusu nalaze djela nastala u likovnoj koloniji Krušnica – uz Počitelj, najdugovječnijoj likovnoj koloniji u BiH.


centarzakulturu.bk@gmail.com


Trg Avde Ćuka bb, 77240 Bosanska Krupa