Cultural Heritage without Borders - Bosna i Hercegovina


gro.bwhc@hib

Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica (CHwB) je nezavisna švedska nevladina organizacija posvećena spašavanju i očuvanju pokretnog i nepokretnog kulturnog naslijeđa, koje je pogođeno konfliktom, nemarom ili ljudskom i prirodnom katastrofom. Polazeći od pretpostavke da svi trebaju imati pravo na uživanje, pristup i učešće u kulturnom naslijeđu, CHwB promovira kulturno naslijeđe i kao prava i kao resursa. CHwB radi sa civilnim društvom i institucijama na svim nivoima u cilju jačanja izgradnje mira, održivih društveno-ekonomskih i demokratskih razvoja i poštivanja ljudskih prava.


gro.bwhc@hib


Kralja Tvrtka 7/II, 71000 Sarajevo