Federalno ministarstvo kulture i sporta

Ministarstvo za resor kulture u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo