Filmski centar Sarajevo

Javna ustanova kulture zadužena za zaštitu filmskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, s naglaskom na filmove nastale u socijalističkom periodu.Dženetića čikma 12, 71000 Sarajevo