Fondacija Mak Dizdar

Fondacija Mak Dizdar mapira, sakuplja i objedinjava naučnu i umjetničku produkciju o životu i stvaralaštvu pjesnika Maka Dizdara, te pruža podršku istraživačima i tumačima njegovog djela. 
Posebno treba istaknuti angažman Fondacije u pjesnikovom rodnom Stocu i Hercegovini: organizaciju redovnih aktivnosti i kulturnih događanja u Makovoj hiži, te doprinos stolačkom festivalu kulture Slova Gorčina, koji je pokrenut 1971. godine.  
U saradnji sa Muzejom književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Bošnjačkim institutom i Društvom pisaca BiH, Fondacija Mak Dizdar je 2017. godine nizom akcija i manifestacija obilježila 100. godišnjicu pjesnikovog rođenja.
Gorčin Dizdar, predsjednik Fondacije

Talirevića 11c, 71000 Sarajevo