Fondacija za bibliotečku djelatnost


info@fondacijabiblioteka.ba

Fondaciju je 2007. godine osnovala Vlada Federacije, te djeluje pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Njezini osnovni ciljevi su podsticanje, razvoj, unapređivanje i modernizacija bibliotečke djelatnosti i to u domenu: otkupa knjiga i drugih izdanja za biblioteke kao podrška razvoju i obnovi bibliotečkog fonda; podrške programima prikupljanja bibliotečkog fonda; stvaranja kvalitetnih prostornih i tehničkih pretpostavki u oblasti bibliotekarstva; podrške programima približavanja knjige čitaocima i uključivanja većeg broja čitalaca sistemom razmjene bibliotečke građe i drugim savremenim metodama; podrške programima razvoja informacionih sistema i tehnološkim inovacijama u oblasti bibliotekarstva; podrške programima edukacije kadrova u oblasti bibliotekarstva; i dr. 
Fondacija svake godine objavljuje konkurs za izbor korisnika sredstava i dodjeljuje sredstva korisnicima za: otkup društveno vrijednih knjiga domaćih izdavača objavljenih u prethodnoj godini, opremanje javnih i specijalnih biblioteka sa područja Federacije BiH, i za stručno usavršavanje bibliotekara (putem seminara) i manifestacije za popularizaciju bibliotečke djelatnosti i knjige.
 


info@fondacijabiblioteka.ba


Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo